When I was young I was poor. But after years of hard, honest and painstaking work, I´m no longer young

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *