Uppfinningar från 1900-talet

TV-glasögon (1953)

The Cyclomer, En amphibious bicycle i Paris (1932). Piano för sängliggande (1935).

Rullskridskor USA (1910)

Personlig parabol, Nederländerna (1930)

Check Signing Machine in Treasury Department,  USA (1918).

Krummlauf  med granatkastare (1945)

Motorhjul. Frankrike (1931)

Duvkameror. Tyskland (1908). New Goodyear Självlysande hjul  USA 1961.

Acoustic aircraft locators in Japan, in 1945.

Hamblin glasses England (1936).

motorboard Hollywood, USA, (1948).

Straw Hat Radio USA (1931).

Portabel TV, Germany (1967).

Double trumpet system, Bolling Field, an airbase in Washington DC, (1921)

Tracked Motorcycle Frankrike (1938)

The Astra-Gnome with the sound chamber acrylic glass bubble canopy USA (1955).

Pressure suit for high altitude balloons  Spanien (1935).

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *